Hendlex E-komercijos modelių diegimas

UAB „Baltic Nano Technologies” pradėjo įgyvendinti projektą Hendlex E-komercijos modelių diegimas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“.

Projekto tikslas – Informacinių technologijų diegimas siekiant padidinti įmonės pajamų augimą.

Projekto bendra vertė – 66 666,00 EUR 75 proc. visos projekto vertės finansuojama iš Europos regioninės plėtros fondo.

Planuojama projekto pabaiga – 2023-03-25